ČOV Benátecká Vrutice

Rok realizace: 2015

Předmět realizace: Vodohospodářství

Rozsah dodávek:

Technologické elektroinstalace, MaR, stavební elektro, el. přípojky

ČOV Benátecká Vrutice - intenzifikace

Denitrifikace, dávkování síranu železitého II Denitrifikace, dávkování síranu železitého Celková situace Biologické bloky Denitrifikace Dmychárna Kolektor I Kolektor II Motorové rozvody I Motorové rozvody II Nitrifikace, dosazovací nádrže Prostor pod rozvodnou Rozvodna Vstupní čerpací stanice Vývody z rozvaděčů
ZAKÁZKA ROK REALIZACE