Měření a regulace

Měření a regulace

Zabýváme se realizací systému měření a regulace (MAR) v budovách, rodinných domech a průmyslových halách. Zajišťujeme poradenství, projekční činnost, realizaci a servis. Zabýváme se oblastí vytápění, chlazení, větrání, monitoring různých hlášení, detekce plynů, řízení osvětlení, energetika, spotřeby a vizualizace.

Zajišťujeme také automatizaci systému řízení technologických procesů (ASŘTP) v oblasti vodárenství – čerpacích stanic (ČS), čistíren odpadních vod (ČOV), úpraven vod (ÚV) a vodojemů. Naše dodávky začínají od projektu po napájení technologií, řízení procesů, vyhodnocení stavů, přenosy informací, vizualizací SCADA a také dodávek vodárenských technologií. 

Nejpoužívanější systémy pro MAR a ASŘTP, které nabízíme:

 • Domat 
 • Sauter
 • Wago
 • Fiedler-Magr
 • Siemens - DESIGO PX, S7-1200, LOGO
 • Allen Bradley
 • Amit
 • Schneider
 • SAIA Burgess
 • Reliance
 • KNX
 • Control 4
 • a jiné

 

© Copyright Electro Enterprises a.s. Všechna práva vyhrazena. Jihlavská 916, Havlíčkův Brod 580 01, Czech Republic

Webdesign   Redakční systém