Projekt ESF

 Evropská unie, Evropský sodiální fond, Operační program Zaměstnanost 

Společnost Electro Enterprises a.s. realizuje projekt spolufinancován EU s názvem

Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Electro Enterprises a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004367

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Datum zahájení projektu:  1.3.2017
Datum ukončení projektu: 28.2.2019

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu jsou zapojeni i zaměstnanci starší 54 let.

 

© Copyright Electro Enterprises a.s. Všechna práva vyhrazena. Jihlavská 916, Havlíčkův Brod 580 01, Czech Republic

Webdesign   Redakční systém